การควบคุม บุหรี่ไฟฟ้า ในประเทศไทย

การควบคุม บุหรี่ไฟฟ้า ในประเทศไทย

         จากการศึกษาพบว่าการ ใช้งานบุหรี่ไฟฟ้า  แพร่หลายในหมู่เยาวชนไทยมากกว่าผู้ใหญ่ จากการสำรวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่ระดับชาติที่จัดทำโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติในปี 2564 พบว่า ผู้ใช้บุหรี่ไฟฟ้าในปัจจุบันร้อยละ 59.9 มีอายุระหว่าง 15-24 ปี การสำรวจระดับชาติเรื่องการใช้งานบุหรี่ไฟฟ้าในนักเรียนมัธยมต้นของไทยที่ดำเนินการในปี 2558 พบว่านักเรียน 3.3% เคยใช้งานบุหรี่ไฟฟ้า โดยพบในเด็กผู้ชายมากกว่าเด็กผู้หญิงในทำนองเดียวกัน การศึกษาเกี่ยวกับการใช้บุหรี่ไฟฟ้าในหมู่เยาวชนในประเทศไทยพบว่าผู้เข้าร่วม 7.2 เปอร์เซ็นต์เคยใช้บุหรี่ไฟฟ้า โดย 3.7 เปอร์เซ็นต์ เป็นผู้ใช้ปัจจุบัน การศึกษาอื่นที่ดำเนินการกับเยาวชนไทยพบว่าการใช้บุหรี่ไฟฟ้าแพร่หลายมากขึ้นในหมู่นักเรียนสูงอายุ โดยมีสัดส่วนเพียงเล็กน้อยที่รายงานว่าใช้บุหรี่ไฟฟ้าเท่านั้น

ทำไมบุหรี่ไฟฟ้าถึงผิดกฎหมายในไทย

         แม้ว่า บุหรี่ไฟฟ้า จะผิดกฎหมายในประเทศไทย แต่การใช้บุหรี่ไฟฟ้ายังคงได้รับความนิยมในบางกลุ่ม การศึกษาล่าสุดมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้บุหรี่ไฟฟ้าในเยาวชนไทย และพบว่าการใช้บุหรี่ไฟฟ้ากำลังเป็นที่นิยมในประเทศการศึกษาอื่นที่ทำกับนักศึกษามหาวิทยาลัยไทยพบว่าการใช้บุหรี่ไฟฟ้าแพร่หลาย โดยเฉพาะในกลุ่มนักศึกษาในคณะที่ไม่เกี่ยวข้องกบสุขภาพ นอกจากนี้ การศึกษาวิจัยเชิงพรรณนาที่ดำเนินการกับผู้ใหญ่ชาวไทยพบว่าแม้ว่าผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่เคยได้ยินเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้า แต่ก็มีน้อยคนที่เคยใช้บุหรี่ไฟฟ้าและตั้งใจที่จะใช้ในอนาคตน้อยลงด้วยซ้ำ กาศึกษาเหล่านี้เน้นย้ำถึงความจำเป็นที่ต้องมีความพยายามอย่างต่อเนื่องในการควบคุมการใช้บุหรี่ไฟฟ้าในประเทศไทย โดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนและประชากรกลุ่มเปราะบางอื่น ๆ

 กฏหมายควบคุมบุหรี่ไฟฟ้า

การควบคุม บุหรี่ไฟฟ้า ในประเทศไทย

        สรุป บุหรี่ไฟฟ้าในไทยไม่ได้รับความนิยมทำกับประเทศอื่น ๆ เนื่องจากมีกฎหมายและกฎระเบียบที่เข้มงวดเกี่ยวกับการใช้งาน รัฐบาลได้ดำเนินมาตรการควบคุมการใช้บุหรี่ไฟฟ้า รวมถึงการห้ามนำเข้าและจำหน่าย อย่างไรก็ตาม ยังคงมีกระแสความนิยมเพิ่มขึ้นของคนหนุ่มสาวที่ใช้งานบุหรี่ไฟฟ้าและการรับรู้และทัศนคติของสาธารณชนที่มีต่อพวกเขาก็มีความหลากหลาย คงต้องรอดูกันต่อไปว่าการใช้บุหรี่ไฟฟ้าจะพัฒนาไปอย่างไรในประเทศไทยในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า

         แม้ว่าบุหรี่ไฟฟ้า เป็นนวัตกรรมใหม่ที่กฎหมายไทยยังตามไม่ทัน ดังนั้น มันจึงไม่มีกฎหมายตัวไหนระบุรับรองเอาไว้ ทำให้บุหรี่ไฟฟ้าไม่ใช่สิ่งผิดกฎหมาย และอาจแปลได้ว่าบุหรี่ไฟฟ้าที่เข้ามาก่อนปี 2557 ถือว่าไม่ผิดกฎหมาย

          แต่หลังจากปี 2557 ได้ออกประกาศกระทรวงพาณิชย์ ระบุให้บารากุ บารากุไฟฟ้ และบุหรี่ไฟฟ้ากลายเป็นสินค้าต้องห้ามนำเข้า ฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี ปรับเป็นเงิน 5 เท่าของสินค้าหรือทั้งจำทั้งปรับ รวมถึงให้ริบสินค้า และพาหนะที่ใช้ในการบรรทุกสินค้านั้นด้วย

          และต่อมาได้มีการออกคำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ระบุห้ามขาย ห้ามให้บริการบารากุ บารากุไฟฟ้า บุหรี่ไฟฟ้า และน้ำยาเติมของทั้งสองชนิด โดยระบุว่าพบสารเคมีที่เป็นอันตรายหลายชนิด รวมถึงการสูบร่วมกันอาจทำให้เกิดโรคติดต่อ ดังนั้น

  • สำหรับผู้ขาย หรือให้บริการมีความผิดและต้องโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 500,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
  • สำหรับผู้ประกอบธุรกิจในฐานะผู้ผลิต ผู้สั่ง หรือผู้นำเข้ามาเพื่อขาย ต้องจำโทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี หรือปรับไม่เกิน 1,000,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ