ความปลอดภัยกับมาตรฐานการผลิต น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า

ความปลอดภัยกับมาตรฐานการผลิต น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า

       ส่วนผสมของ น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า ที่ท่านควรรู้ และสามารถนำไปอธิบายให้ผู้ที่ต้องการเลิกบุหรี่ได้รับทราบโดยทั่วกัน 

  1. VG (Vegetable Glycerin) เป็นส่วนผสมจากคาร์โบไฮเดรตที่สกัดมาจากน้ำมันของพืช กินได้ไม่อันตราย (ใช้เพิ่มควัน)
  2. PG (Propylene glycol) เป็นวัตถุดิบและสารเคมีประเภทต่าง ๆ ใช้เป็นส่วนประกอบทางยา , เครื่องสำอาง และอาหาร เป็นสารละลายใสแบบน้ำ ไม่มีสีและไม่มีกลิ่น กินได้ไม่อันตราย (ใช้สำหรับแต่งกลิ่น)
  3. หัวเชื้อกลิ่น มันมาจากกลิ่นที่เอาไว้ผสมอาหาร ขนม เครื่องดื่ม อยู่ที่ผู้ผลิตจะดีไซน์พัฒนารสกลิ่นสัมผัส
  4. นิโคติน คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ nic3 = 0.3% nic6 = 0.6% มากน้อยแค่ไหน แล้วแต่ความต้องการที่เราอยากใช้งาน เดี๋ยวนี้มีนิโคตินให้เลือกใช้ 2 แบบ คือ ฟรีเบส สำหรับเครื่องซับโอห์ม และ ซอลนิค สำหรับพอตเวป

          ส่วนประกอบที่ใช้ผลิต น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าไม่มีสารที่เป็นอันตรายต่อชีวิต และยังไม่พบรายงานว่า มีผู้เสียชีวิตจาก บุหรี่ไฟฟ้า ทางโรงพยาบาลบางแห่งในประเทศอังกฤษ ก็มีการจำหน่ายให้ผู้ที่ต้องการเลิกบุหรี่จริง ๆ อีกด้วย

         ขอให้ทุกท่านทราบว่า ในกรณีที่เป็นข่าวใหญ่ในอเมริกา เกิดจากผู้บริโภคใช้สารผสม THC ที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิทยาศาสตร์ และด้อยคุณภาพจากตลาดมืด มีการใช้วิตามิน E และส่วนผสมอื่นที่ร่างกายไม่สามารถรับสารเหล่านี้ได้ ทำให้เกิดภาวะปลอดชื้นเฉียบพลันและเสียชีวิต

น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้ามีกี่ประเภทแตกต่างกันอย่างไร

        บุหรี่ไฟฟ้าและเครื่องใช้น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าที่แตกต่างกันทั้งในเรื่องของภาชนะบรรจุ และประเภทของน้ำยา โดยภาชนะบรรจุส่วนมากจะต้องใช้แบบที่มากับเครื่องบุหรี่ไฟฟ้าของตัวมันเองเท่านั้น ไม่สามารถใช้ร่วมกับเครื่องอื่นได้ ส่วนประเภทของน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้ามีอยู่หลายประเภท สามารถแบ่งเป็นประเภทใหญ่ ๆ ที่เป็นที่นิยมได้ 2 ประเภท

         1.น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า Free base มีความเข้มข้นของนิโคตินที่น้อยกว่า แต่มีกลิ่น และรสชาติให้เลือกใช้ได้หลากหลาย และให้ควันที่เยอะ

          2.น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า Saltnic ได้รับความนิยมมากกว่า เพราะมีความเข้มข้นของนิโคตินที่สูงกว่า และซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้เร็วกว่าน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า Free base

น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าที่วางขายในท้องตลาดมีมาตรการการทดสอบอย่างเข้มงวด

ความปลอดภัยกับมาตรฐานการผลิต น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า

        เพื่อความปลอดภัยของผู้สูบบุหรี่ไฟฟ้า ผู้ผลิตจึงต้องมีการทดสอบน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้ากันอย่างเข้มงวด ส่วนผสมทุกอย่างต้องถูกต้อง และอยู่ในปริมาณที่เหมาะสม รวมถึงเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกฎหมาย โดยมีการทดสอบสำคัญ คือ การทดสอบปริมาณนิโคติน อัตราส่วนโพรพิลีนไกลคอน/กลีเซอรีน จากพืช (PG/VG) จุดเดือด ปริมาณน้ำ ดัชนีการหักเหของแสง ความหนาแน่น ความถ่วงจำเพาะ pH และดัชนีการ์ดเนอร์ โดยการผลิตน้ำยาบุหรี่อยู่ในการควบคุมของ FDA หรือองค์การอาหาร และ ยาของสหรัฐอเมริกา ผู้ผลิตทุกรายละเอียดรายงานส่วนผสมของน้ำยา และผลการทดสอบน้ำยาทุกเครื่องที่มีการผลิต

         ด้วยผลประโยชน์ในอุตสาหกรรมยาสูบ ทำให้หลายประเทศกำลังปรับเปลี่ยนกฎหมายให้บุหรี่ไฟฟ้ากลับมาผิดกฎหมายอีกครั้ง ส่งผลให้นักสูบมากมายหันมาทำน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าด้วยตนเอง แต่ก็ยังถกเถียงกันที่ยังหาข้อยุติไม่ได้ว่าน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าแบบทำเองปลอดภัยกว่าจริงหรือไม่ การให้คนผสมน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าเองเป็นเรื่องที่บ้ามาก ๆ ส่วนผสมของน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าเป็นสารอันตรายทั้งนั้น