PG กับ VG คืออะไร สิ่งที่ผู้สูบบุหรี่ไฟฟ้าควรต้องรู้

PG กับ VG คืออะไร สิ่งที่ผู้สูบบุหรี่ไฟฟ้าควรต้องรู้

            น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า เป็นอีกเรื่องที่ผู้นักสูบรุ่นเก่าให้ความสำคัญ ที่ไม่ใช่แค่เพียงมองหากลิ่นหรือรสชาติในตัวบุหรี่ไฟฟ้า แต่มองลึกเข้าไปถึงอัตราส่วนของส่วนผสมที่ช่วยให้สามารถเลือกน้ำยาได้ตรงใจมากขึ้น ซึ่ง PG กับ VG คือ ของเหลวที่เป็นส่วนผสมในน้ำยา ช่วยสร้างควันและให้ความหวานฉ่ำ เป็นองค์ประกอบสำคัญในน้ำยา และ PG VG แต่ละอัตราส่วนเหล่านี้ ก็เป็นตัวแยกประภทฟิลสูบที่นักสูบหลายคนเลือกเป็นเกณฑ์อยู่เสมอ และตัว PG VG คือ ส่วนประกอบที่ทำให้บุหรี่ไฟฟ้าโดดเด่นขึ้น เพราะน้ำยาในแต่ละยี่ห้อหรือแบรนด์ต่าง ๆ ก็มีการออกแบบปริมาณค่า PG VG ที่แตกต่างกัน ซึ่งหากขาด PG VG น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า ก็จะไม่สามารถรีดกลิ่นและควันออกมาได้ ดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องรู้เรื่องราวเกี่ยวกับส่วนประกอบนี้ว่า PG VG คืออะไร แต่ละส่วนทำหน้าที่ใดบ้าง อัตราส่วน PG  VG ที่เหมาะสมควรจะเป็นอย่างไร

PG กับ VG ในน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าคืออะไร

            น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ฟรีเบส และ ซอลนิค ที่มีความแตกต่างด้านส่วนผสมที่ น้ำยาฟรีเบส จะใช้นิโคตินบริสุทธิ์ ไม่มีการปรุงแต่ง เป็นน้ำยาเริ่มแรกของบุหรี่ไฟฟ้า รีดควันได้มาก ในขณะที่น้ำยา ซอลนิค มีสารตั้งต้นเป็นนิโคตินแบบเกลือ ในตัวน้ำยา ซอลนิค จะมีนิโคตินที่เข้มข้นมากกว่า ซึ่งนิโคติน จะเป็นสารหลักในการทำให้ผู้สูบเกิดความผ่อนคลาย ปลอดโปร่ง โดยเป็นสารเสพติดที่ทำให้คนติดบุหรี่ ในขณะที่ PG VG คือ สารที่ทำหน้าที่สร้างกระบวนการทำงานหลัก เมื่อเกิดการเผาไหม้ทำให้เกิดกลิ่นและควันที่ชัดเจนขึ้น นอกจากนิโคตินและ PG VG แล้ว ยังมีสารแต่งกลิ่นที่ให้รสและกลิ่นสังเคราะห์ เป็นเกรดเดียวกับสารแต่งกลิ่นในอาหาร PG ย่อมาจาก Propylene Glycol และ VG ย่อมาจาก Vegetable Glycerin ซึ่งค่า PG  VG ต่างทำหน้าที่แตกต่างกัน แต่มีจุดประสงค์เดียวคือ การทำให้กระบวนการเผาไหม้ในบุหรี่ไฟฟ้า ที่ส่งกระแสไฟฟ้าไปที่ขดลวดเพื่อทำความร้อนไปยังสำลีที่อุ้มน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า เกิดควันและฟิลที่เฉพาะตัว ตามสัดสวน PG VG ที่มี

ข้อควรระวังเกี่ยวกับสาร VG และ PG ในบุหรี่ไฟฟ้า

PG กับ VG คืออะไร สิ่งที่ผู้สูบบุหรี่ไฟฟ้าควรต้องรู้

          ต้องเข้าใจก่อนว่า PG ส่งผลกระทบอะไร VG ให้ฟิลแบบไหน แล้วเราจะรู้ลยว่า เหตุผลที่เราต้องระวังเกี่ยวกับสาร PG VG คืออะไร ซึ่งผลกระทบเหล่านี้ไม่ได้อันตรายร้ายแรง แต่อาจจะทำให้เราได้ น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า ที่ไม่ตรงใจ หรืออาจทำให้อุปกรณ์บุหรี่ไฟฟ้าเสียหายได้นั่นเอง โดยเราได้แบ่งข้อควรระวังของ PG  VG ไว้ดังนี้

  • ค่า PG ที่มาก อาจส่งผลให้เกิดการระคายเคืองบริเวณลำคอ ขาดน้ำ , เจ็บคอ และปากแห้ง ซึ่งอาการเหล่านี้จะค่อย ๆ หายไปในหมู่นักสูบที่ชอบสูบ PG ในอัตราที่สูงเพราะร่างกายเริ่มปรับสภาพได้แล้ว
  • PG VG คือ อัตราที่ต้องตรวจสอบก่อนซื้อน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า ให้เข้ากนกับตัวบุหรี่ไฟฟ้าที่เราใช้เสมอ เพื่อป้องกันการชำรุดของอุปกรณ์
  • ค่า VG ที่เยอะ ทำให้อะตอมบุหรี่ไฟฟ้าทำงานหนัก อาจส่งผลให้อะตอมบุหรี่ไฟฟ้าเสื่อมสภาพเร็วขึ้น
  • แม้ว่าค่า VG จะให้ควันเยอะฟิลโล่ง แต่หากสูบมากเกินไปก็ส่งผลให้มีอาการขาดน้ำและปากแห้งได้